Poreska uprava je objavila kalendar prema kojem mogu da se planiraju plaćanja i podnošenje dokumentacije u datim rokovima.

woman in white tank top holding pink pig figurine

Foto: Pixabay/Sasun Bughdaryan

Prvi datum u februaru na koji upozorava Poreska uprava je ponedeljak, 6. februar, do kada je rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU.

Takođe, poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom do istog datuma treba da dostave izveštaje na obrascu IOSI o izvršenju obaveze za prethodni mesec i uplati sredstava.

Sledeći bitan datum u Poreskom kalendaru je 10. februar do kada je neophodno da se podnese poreska prijava i plati porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO.