Poreska uprava Srbije objavila kalendar sa rokovima za izmirenje obaveza tokom januara.

Ilustracija/Pixabay

 

Prvi rok ističe 5. janauara do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu i izveštaje o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uplati sredstava.

Sledeća obaveza stiže 10. januara, do kada se podnosi poreska prijava i plaća porez na premije neživotnih osiguranja kao i porez na dodatu vrednost (PDV) za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o PDV.