Министарство пољопривреде саопштило је да је сваки пољопривредни произвођач, који мора да обавља пољске радове у време забране кретања, дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља.

Kако је прецизирано, одобрење за кретање је потребно власнику или кориснику засада или друге пољопривредне површине, у случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, које обавља у време забране кретања, од 20х до 5 х.

На сајту Министарства пољопривреде се наводи да се захтев за одобрење кретања подноси Управи за заштиту биља на мејл агромере@регистар-узб.рс, односно на одговарајући број телефона, а према округу за који се тражи дозвола за кретање.

Kако је прецизирано, у пријави је потребно навести име и презиме лица број личне карте и адресу које ће се кретати у периоду од 20 х до 5х, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере.

Дозвола кретања ће важити само за тај дан у периоду од 20 х до 5 х, а рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Пријаве за Јужнобачки, Средњебанатски, Јужнобантски, Севернобанатски, Севрнобачки, Западнобачки и Сремски округ могу се поднети на телефоне 064 8818449.

За Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски округ пољопривредници треба да се јаве 064 8818486.

Пољопривредници из Мачванског, Моравичког, Kолубарског, Златиборског, Расинског и Рашког округа могу да позову 064 8818412.

Izvor: N1

Foto: Pixabay