Penzionerske Kartice 830x0

PIO Fond je uzdao saopštenje u vezi sa pritužbama koje su dobili od korisnika o primanju telefonskih poziva sa nepoznatih brojeva, gde ih nepoznate osobe obaveštavaju o preuzimanju penzionerskih kartica.

Iz Fonda PIO naglašava da oni ne kontaktiraju korisnike na ovaj način. Ovakvi pozivi predstavljaju pokušaj prevare penzionera i namerno ih dovode u zabludu.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća korisnike koji su podneli zahtev za Penzionersku karticu da mogu lično preuzeti svoje kartice u filijali ili drugoj organizacionoj jedinici Fonda, kao i u jedinici lokalne samouprave navedenoj u obaveštenju koje su dobili putem SMS-a ili e-pošte. Podelu penzionerskih kartica vrše isključivo ovlašćena lica Fonda.

Da bi se ubrzala i olakšala podela kartica, produženo je radno vreme filijala Fonda PIO, a kartice se mogu preuzeti i u dodatnim terminima radnim danima od 15 do 18 časova, kao i subotom od 7 do 12 sati.