Radno vreme ugostiteljskih objekata u Gradu Požarevcu mora se poštovati prema odredbama Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/2009, 9/2009, 3/2011 i 6/2017). Komunalna milicija Grada Požarevca nadziraće pojačano radno vreme ugostiteljskih objekata, posebno tokom vikenda.

Kafić Požarevac

.Foto: RTV Biser

Za ugostiteljske objekte utvrđeno je sledeće radno vreme:

Specifična radna vremena za različite vrste ugostiteljskih objekata su kako sledi:

  • hoteli, moteli i prenoćišta neprekidno, a restorani organizovani pri ovim objektima mogu biti otvoreni od 7,00 do 24,00 sata, a petkom, subotom, državnim praznikom i u vreme letnjeg i zimskog raspusta od 7,00 do 02,00 sata;
  • ugostiteljski objekti tipa: mlečni restoran, ćevabdžinica, picerija, kiosci i slični objekti za pripremu brze hrane i prodaju bezalkoholnih pića mogu biti otvoreni od 6,00 do 24,00 sata, a petkom, subotom, u dane državnog praznika i za vreme letnjeg i zimskog raspusta od 6,00 do 02,00 sata;
  • ugostiteljski objekti tipa: mlečni restoran, ćevabdžinica, picerija, kiosci i slični objekt koji vrše isključivo šaltersku prodaju brze hrane i bezalkoholnih pića mogu biti otvoreni svakog radnog dana, subotom i nedeljom od 00,00 do 24,00 sata;
  • restorani, kafane, krčme, kafeterija, gostionica, bar (snek bar, kafe bar, aperitiv i dr.) ekspres restorani, kafe poslastičarnica i drugi slični ugostiteljski objekti mogu biti otvoreni od 6,00 do 24,00 sata, a petkom, subotom, u dane državnog praznika i za vreme letnjeg i zimskog raspusta od 6,00 do 02,00 sata;
  • diskoteke mogu biti otvorene radnim danom od 17,00 do 24,00 sata, a petkom, subotom, u dane državnog praznika i za vreme letnjeg i zimskog raspusta od 17,00 do 04,00 sata;
  • ugostiteljski objekti tipa: noćni bar, noćni klub i densing bar mogu biti otvoreni svakog radnog dana od 20,00 do 01,00 sati, a petkom, subotom i u dane državnog praznika od 22,00 do 04,00 sata.

Ugostiteljski objekti unutar kolektivnih stambenih objekata mogu biti otvoreni od 7:00 do 24:00 sata, bez obzira na radni dan, vikend ili trajanje letnjeg/zimskog raspusta, odnosno državnog praznika.

Za nepoštovanje propisanog radnog vremena predviđene su novčane kazne: 50.000 dinara za preduzetnike, 25.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 100.000 dinara za pravno lice prema odredbama člana 25. Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/2009, 9/2009, 3/2011 i 6/2017).