На сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација почео је са радом портал еТуриста за електронско пријављивање туриста, категоризацију смештаја и боравишне таксе.

Портал еТуриста уведен је на основу Закона о угоститељству и пратећег правилника као централни информациони систем у области угоститељства и туризма. Путем њега се пријављују и одјављују туристи, плаћају боравишне таксе и категоришу објекти. Овај сервис обједињује све податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај у Републици Србији. еТуриста је обавезан и бесплатан систем доступан путем интернета без потребе за посебним инсталирањем на рачунару.

Уколико издајете смештај путем АирБнБ-а или Боокинга, односно на други конвенционалнији начин портал еТуриста ће вам омогучити лакши и једноставнији рад, али не само то – његово коришћење је обавезно јер од његовог увођења пријава и одјава домаћих и страних туриста могућа је једино и искључиво путем овог система, а избегавање ове законске обавезе кажњава се високом новчаном казном. Да бисте приступили овом систему потребно је да имате интернет везу, а могуће га је користити путем свих уређаја, што значи да му се може приступити путем мобилног телефона, рачунара, таблета и слично.

Исто важи и ако сте професионални угоститељ, односно правно лице или предузетник. Тако, угоститељи који су корисници портала еТуриста путем сервиса имају поједностављену пријаву и одјаву домаћих и страних туриста, подношење онлајн захтева за категоризацију, евиденција уплаћених боравишних такси, као и смањен број административних процедура и олакшано пословање.

Истиче се и да су предности за туристе безбедност, виши квалитет услуге и смештај у легалним угоститељским објектима, док државне институције и туристичке организације коришћењем система еТуриста унапређују статистичко праћене туристичког промета и анализа у реалном времену, имају свакодневни увид у базу података о смештајним објектима и угоститељима пружаоцима услуга смештаја, ефикаснију наплата пореза и боравишне таксе, као и спровођење активне маркетиншке политике и подизање конкурентности туристичке понуде Републике Србије.

Физичка лица као угоститељи

Уколико сте физичко лице и имате категорисану кућу, апартман, собу или сеоско туристичко домаћинство, податке за пријаву на систем еТуриста, односно корисничко име и лозинку за пријаву на систем треба лично преузимате од јединице локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази. Након тога, ваша је законска обавеза је да редовно електронски пријављујете и одјављујете све кориснике услуге смештаја у Вашем објекту. Исто тако, истем еТуриста вам омогућава да поднесете захтев за категоризацију вашег објекта и такође систем води евиденцију уплаћене боравишне таксе.

Уколико као физичко лице први пут категоришете објекат као што је кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство, морате прво да се прво евидентирате са личним документом у јединици локалне самоуправе на чијој територији се ваш објекат налази и од које ћете добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста. Приликом приступања систему биће вам доступна само опција за подношење захтева за категоризацију, а након обраде захтева, увиђајем на лицу места комисија формирана од стране јединице локалне самоуправе проверава испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта. Ако се доносе позитивно решење, постајете угоститељ и надлежни орган је дужан да вам омогући приступ осталим функционалностима система еТуриста.

Уколико пружате услуге смештаја као физичко лице треба да знате да ће сервис еТуриста вршити обрачун обавезе плаћања боравишне таксе аутоматски. То значи да ћете као физичко лице утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину плаћати квартално, до петог у месецу за претходни квартал.

Правна лица и предузетници

Уколико као привредно друштво, друго правно лице или као предузетник први пут категоришете објекат врсте хотел, мотел, пансион, камп, туристичко насеље, ловачка вила и марина и с лично, да бисте користили портал еТуриста потребно је да се евидентирате са личним документом у министарству надлежном за туризам од кога ћете добити добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста. Приликом приступања систему биће вам доступна само опција за подношење захтева за категоризацију.

Након што ваш захтев буде обрађен увиђајем на лицу места комисија провера испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта, те уколико се доносе позитивно решење постајете угоститељ и надлежни орган је дужан да вам омогући приступ осталим функционалностима система еТуриста.

Приступ порталу еТуриста

Сви заинтересовани могу приступити порталу еТуриста на овом линку.

Извор: мтт.гов.рс

Foto: Pixabay