Grad Požarevac je u okviru programa Nemačke razvojne saradnje ,,Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“ koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobio sredstva za realizaciju projekta ,,Socijalno i ekonomsko osnaživanje ugroženih grupa u Gradu Požarevcu“.

Foto: RTV Biser

Fokus ovog projekta je na unapređenju usluga socijalne zaštite i na unapređenju zapošljivosti marginalizovanih grupa u gradu Požarevcu.

Uprkos činjenici da Požarevac ima veoma aktivne nevladine organizacije i da Centar za socijalni rad prati postojeće standarde rada i zapošljava stručne radnike, ovakav mehanizam ne može u potpunosti da zadovolji potrebe ciljnih grupa koje se odnose na prevenciju nasilja u porodici, dečije i rane brakove, unapređenje upošljivosti i samo zapošljavanje ugroženijih grupa stanovništva.

Iz tih razloga je Grad Požarevac i konkurisao za sredstva kod Nemačke razvojne saradnje, pomoću kojih će, kroz adekvatniji pristup, unaprediti postojeće mehanizme. Planirano je uvođenje novih usluga, kao što je usluga profesionalne orijentacije u okviru Savetovališta za brak i porodicu, uključivanje relevantnih partnera i uvođenje prevencije dečijih i ranoh brakova kroz novi mehanizam ili u okviru postojećeg, te bližu saradnju sa kompanijama za podršku zapošljavanja teško zapošljivih grupa stanovništva. Veoma važna komponenta je obezbeđivanje održivosti novih usluga kroz konsenzus svih nadležnih institucija kao što su Centar za socijalni rad, Sud, Tužilaštvo, policija, Bolnica, nevladine organizacije i drugi lokalni akteri.

Takođe, s obzirom da značajan broj Roma živi u Požarevcu, a posebno u njegovoj opštini Kostolac, i da su u teškom socio-ekonomskom položaju, Grad Požarevac uvek traži načine da unapredi usluge kako bi zadovoljio njihove potrebe.

Projekat se sastoji od nekoliko komponenti i svaka predviđa aktivnosti koje će dovesti do ispunjenja postavljenih ciljeva. Glavne komponente su sledeće:

Unapređenje rada Savetovališta za brak i porodicu, uvođenjem nove, integrativne usluge koja se odnosi na profesionalnu orijentaciju
Obuka za karijerno vođenje i savetovanje za 20 korisnika
Obuka za različite vrste zanata i prekvalifikacija za 35 korisnika
Unapređenje mehanizama za borbu protiv ranih i dečijih brakova među romskom populacijom
Identifikovanje potreba kompanija za vrstom radne kvalifikacije koja im je potrebna i potencijala za rodno osetljivo zapošljavanje korisnika u kvalifikacionim merama – stručnim obukama
Partneri na sprovođenju projekta su Centar za socijalni rad Požarevac, Udruženje žena ,,Ruž“ iz Kostolca i Udruženje Roma braničevskog okruga“, sa kojima je Grad zaključio sporazume o saradnji.

Vrednost Projekta je 87.584,00 evra i trajaće 18 meseci odnosno do 31.07.2025. godine.