ED Požarevac obaveštava korisnike o planskim isključenjima električne energije.

black metal electric post

Foto: Unsplash

Veliko Gradište 20.03.2023. 09:00 11:00 Deo Srebrnog jezera koji se napaja iz TS 10/0,4 kV Vodotoranj.
Veliko Gradište 20.03.2023. 08:30 14:00 Deo sela Zatonje.
Petrovac 20.03.2023. 09:00 14:00 Deo sela Bačevo.
Požarevac 20.03.2023. 08:30 09:30 Ulice 27 Aprila od broja 13 do 38, Cincar janka,Crnotravska, Leskovačka,Pirotska od broja 1 do 23, Vukice Stanković 37 i 39, Žiže Lazarević od broja 2 do br.8
Požarevac 20.03.2023. 10:00 12:00 Deo Beogradskog puta kod stovarišta Žak i Roki i firma Doming.
Požarevac 20.03.2023. 13:00 14:00 Deo Beogradskog puta kod skretanja za Dragovac (strugara).
Požarevac 20.03.2023. 09:00 14:00 Deo sela Dubravica prema Batovcu.
Požarevac 21.03.2023. 09:00 13:00 Ulica Đurđeve rupe.
Kučevo 21.03.2023. 09:00 14:00 Deo sela Turija i Rakova Bara.
Petrovac 21.03.2023. 09:00 14:00 Tabanovac, Krvije, Burovac.
Golubac 21.03.2023. 08:30 13:30 Deo sela Vinci TS Vinci selo.
Kostolac 21.03.2023. 08:00 14:00 Deo Petke prema putu za Dubravicu.
Veliko Gradište 21.03.2023. 08:30 14:00 Deo Popovca od Zvonare prema brdu.
Veliko Gradište 22.03.2023. 08:30 14:00 Ulica Karađorđeva.
Kučevo 22.03.2023. 09:00 14:00 Deo Voluje.
Petrovac 22.03.2023. 09:00 14:00 Deo Melnice centar sela.
Požarevac 22.03.2023. 09:00 14:00 Deo Lučice, naselje Kruša prema centru sela.
Kučevo 23.03.2023. 09:00 14:00 Deo sela Turija i Rakova bara.
Golubac 23.03.2023. 08:30 14:00 Golubačka tvrđava, Sela Ridan, Livadica, Brnjica, Rakovica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Kožice, Dobra.
Veliko Gradište 23.03.2023. 08:30 14:00 Ulica Profesora Milenkovića.
Požarevac 23.03.2023. 09:00 14:00 Deo Dubravice od KBTS Dubravica 2 prema gradu.
Požarevac 23.03.2023. 09:00 13:00 Ulica Partizanska od broja 25 do broja 92.
Kučevo 24.03.2023. 09:00 14:00 Deo naselja Plavčevo koji se napajaju iz Limene TS 10/0,4 kV Plavčevo 1.
Golubac 24.03.2023. 08:30 13:30 Manastir Tumane.
Veliko Gradište 24.03.2023. 08:30 14:00 Selo Kurjače i Manastir Nimnik.
Požarevac 24.03.2023. 09:00 14:00 Od Kule Batovac 1 prema centru sela.