ED Požarevac obaveštava korisnike o planskim isključenjima električne energije.

Foto: Pixabay

Petrovac 29.05.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja za sledeće trafo oblasti: Kamenovo 3, Ždrelo gornjak, Kuča Mlekara Petrovac, Kladurovo Lazonje, Melnica Crveni breg i Dobrnje 1
Požarevac 29.05.2023. 08:30 09:00 Mačvanska, Vardarska 19, Čede Vasovića 12-14
Golubac 29.05.2023. 08:30 14:00 vikend naselja Ridan i Livadica
Petrovac 30.05.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja za sledeće trafo oblasti: Manastirica Gornji čaiš, Manastirica 14, Manastirica Donji čaiš, Manastirica Mali bubanj, Kladurovo Sudomsko polje, Kladurovo Velika pretrža
Malo Crniće 30.05.2023. 08:00 15:00 Smoljinac, Šapine, Zabrega, deo Salakovca, Lug – redovna godinja revizija TS 35/10 Bratinac
Požarevac 30.05.2023. 08:00 15:00 ceo Bratinac, Gradištanski put kod kafane Kum,deo od Bratinca prema Bubušincu, deo od Bratinca prema Atlantiku, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac,manastir Rukumija, Bare, Kasidol, Trnjane – redovna godišnja revizija TS 35/10 Bratinac
Golubac 30.05.2023. 08:30 14:00 Dedine

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi