Sednica Skupštine opštine Malo Crniće, biće održana u ponedeljak, 10. februara, sa početkom u 13 sati, u sali Skupštine opštine.

Na dnevnom redu 30. sednice naći će se 28 tačaka, od kojih su, pored ostalih, razmatranje godišnjih planova, programa i izveštaja poslovanja javnih ustanova i preduzeća, odluke o boravišnoj taksi, izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama, administrativnim taksama, izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom na teritoriji opštine Malo Crniće, vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Malo Crniće, izmenama i dopunama Pravilnika o naknadama troškova i drugim primanjima zaposlenih, imenovanih, izabranih, postavljenih i drugih angažovanih lica u organima opštine Malo Crniće, odluke o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Malo Crniće i odluka o izboru člana Opštinskog veća opštine Malo Crniće.

Osim toga, na sednici će biti doneta rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja, o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Turističke organizacije opštine Malo Crniće, obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, razrešenju člana Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“ Malo Crniće i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“ Malo Crniće.