Седница Скупштине општине Мало Црниће, биће одржана у понедељак, 10. фебруара, са почетком у 13 сати, у сали Скупштине општине.

На дневном реду 30. седнице наћи ће се 28 тачака, од којих су, поред осталих, разматрање годишњих планова, програма и извештаја пословања јавних установа и предузећа, одлуке о боравишној такси, изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, административним таксама, изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Мало Црниће, вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Мало Црниће, изменама и допунама Правилника о накнадама трошкова и другим примањима запослених, именованих, изабраних, постављених и других ангажованих лица у органима општине Мало Црниће, одлуке о разрешењу члана Општинског већа општине Мало Црниће и одлука о избору члана Општинског већа општине Мало Црниће.

Осим тога, на седници ће бити донета решења о именовању чланова Локалног савета родитеља, о давању сагласности на Правилник о раду Туристичке организације општине Мало Црниће, образовању Kомисије за израду предлога Годишњег програма заштите, разрешењу члана Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ Мало Црниће и именовању члана Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ Мало Црниће.