PIO Fond je uputio Javni poziv za društveno odgovorne privredne subjekte, pravna lica i preduzetnike radi ostvarivanja dodatnih pogodnosti za penzionere putem penzionerskih kartica

Foto: Pixabay/anaterate

Vlade Republike Srbije preporučuje organima državne uprave, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da sami preduzmu mere ili predlože Vladi, odnosno drugom nadležnom organu, donošenje propisa i preduzimanje mera, kojim bi se omogućilo pravnim licima, u privatnoj i javnoj svojini i preduzetnicima koji obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije, da omoguće ostvarivanje određenih pogodnosti korisnicima Penzionerskih kartica.

Izdavanje Penzionerskih kartica je u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koristiće je penzioneri pri kupovini i plaćanju roba ili usluga kod privrednih subjekata, pravnih lica i preduzetnika za prikupljanje bodova i ostvarivanja dodatnih pogodnosti (popust, poklon i drugo).

Primena Penzionerskih kartica biće omogućena od 1. oktobra 2023. godine, a do tada bi trebalo da zajedno stvorimo mrežu društveno odgovornih subjekata koji će obezbediti posebne pogodnosti za penzionere.