На основу Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србији, на хитном састанку руководства општине Петровац на Млави и Штаба за ванредне ситуације, одржаном у понедељак 16. марта, донете су следеће Одлуке:

  1. Престају са радом сви Домови култура, Културно просветни центар, Завичајни музеј, Народна библиотека „Ђура Јакшић“, Спортски центар „Драгутин Томашевић“, Туристичка организација, Дирекција за омладину и спорт, Галерија „Круг“ и Спортски савез.
  2. Препоручује се начелнику општинске управе да организује процес рада тако да сви који могу раде од куће, ако рад од куће није могућ, процес рада треба тако организовати да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе (ограничити број људи у просторији и сл.).

Запосленима који могу радити од куће обезбедити неопходна техничка средства.

На сајту општине поставити упуство за грађане као телефонским путем или путем мејла да остваре своје права да не би долазили у у зграду општине, у циљу спречавања ширења вируса COVID – 19.

  1. Комунална предузећа на територији општине Петровац на Млави – редовно обављају послове водоснабдевања, грејања, одвожење комуналног отпада, градска чистоћа, погребне услуге,  директорима се налаже да обезбеде маске, рукавице и дезинфекциона средства за запослене.

Омогућити запосленима у административнним службама комуналних предузећа да раде од куће где је то могуће и обезбедити техничке услове за рад од куће.

Где није могуће, процес рада треба тако организовати да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе (ограничити број њуди у просторији и сл.).

  1. Ново радно време угоститељских објеката биће од 08,00 до 20,00 часова и забрањено је присуство више од 50 лица у угоститељским објектима.

Председник општине Петровац на Млави Душко Нединић апелује на најстарије суграђане да воде рачуна и не излазе из куће и да се придржавају упутства зарад очувања сопственог здравља и здравља својих најмилијих. Председник апелује на млађе чланове домаћинства да обављају све неопходне радње за своје старије чланове домаћинства и моли све суграђане да без преке потребе не излазе из куће и да избегавају посете.

Извор: www.petrovacnamlavi.rs