Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je kalendar isplate penzija za mart 2024. godine. Prema ovom kalendaru, isplate će se vršiti u skladu sa kategorijama penzionera.

Positive senior man in eyeglasses showing thumbs up and looking at camera

Foto: Pexels

Кorisnici koji će први primiti martovsku penziju su iz kategorije samostalnih delatnosti, 2. aprila.

Za penzionere u kategoriji „Zaposleni“, isplata penzija za mart 2024. godine biće 10. aprila preko tekućih računa,

Penzionerima u kategorijama „Poljoprivredni“ i „Vojni“ penzije će biti isplaćene 5. aprila preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošta.

Za penzionere bivše Republike SFRJ, tačan datum isplate još uvek nije objavljen, ali se očekuje da će to biti oko 10. u mesecu, kako je to uobičajeno.