Просечна цена литрa дизела на бензинским станицама у Србији у периоду од 20. јануара до 3. фебруара смањена је за 1,02 динара, а бензина за 0,35 динара, показују статистички подаци Удружења нафтних компанија Србије.

Тренд пада цена горива и у Србији и у земљама у окружењу задржан је и ове недеље, а Србија је и даље у самом врху на листи цена дизела и ТНГ-аутогаса, док је, када је цена бензина у питању, мало изнад регионалног просека.

Удео фискалних обавеза у просечној малопродајној цени бензина у Србији је 56 одсто, у цени дизела 53,6 одсто и цени ТНГ-аутогаса 46,7 одсто.

Удружење нафтних компанија саопштава да, поред фискалних обавеза у које спадају акциза, накнада за формирање обавезних резерви, накнада за унапређење енергетске ефикасности и ПДВ, произвођачи и трговци деривата нафте у Србији имају обавезу да за сваки литар горива који ставе на тржиште плате и накнаду за маркирање горива и накнаду за мониторинг квалитета горива.

Извор: РТС