Како је раније најављено, у оквиру телефонског броја 0800 300 307 за бесплатну пријаву неправилности у области рада, формирана је опција 3, чијим бирањем особе са инвалидитетом могу да пријаве Инспекцији рада повреду права у области радних односа и безбедности и здравља на раду од стране послодавца.

 

„Држава жели да заштити особе са инвалидитетом и омогући им остварење свих права која им припадају. У том смислу, Инспекција рада ће се са дужном пажњом посветити овој теми. Верујем да ћемо на овај начин успети да станемо на пут свим послодавцима који крше права особа са инвалидитетом и да побољшамо њихов положај”, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

 

На сајту Министарства у оквиру категорије „Регистри“ редовно ће бити ажуриран посебан списак свих оних послодаваца за које се докаже да су прекршили закон, у овом случају према особама са инвалидитетом.

 

Извор: https://www.minrzs.gov.rs/sr

Фото: Pixabay