Kako je ranije najavljeno, u okviru telefonskog broja 0800 300 307 za besplatnu prijavu nepravilnosti u oblasti rada, formirana je opcija 3, čijim biranjem osobe sa invaliditetom mogu da prijave Inspekciji rada povredu prava u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu od strane poslodavca.

 

„Država želi da zaštiti osobe sa invaliditetom i omogući im ostvarenje svih prava koja im pripadaju. U tom smislu, Inspekcija rada će se sa dužnom pažnjom posvetiti ovoj temi. Verujem da ćemo na ovaj način uspeti da stanemo na put svim poslodavcima koji krše prava osoba sa invaliditetom i da poboljšamo njihov položaj”, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

 

Na sajtu Ministarstva u okviru kategorije „Registri“ redovno će biti ažuriran poseban spisak svih onih poslodavaca za koje se dokaže da su prekršili zakon, u ovom slučaju prema osobama sa invaliditetom.

 

Izvor: https://www.minrzs.gov.rs/sr

Foto: Pixabay