U sredu 12. juna od 20 časova u Galeriji moderne umetnosti Golubac očekuje Vas otvaranje izložbe “Sa druge strane” – autora Nikole Govedarice.
Nikola Govedarica je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju 2013. godine, master studije završio 2016. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a doktorirao 2021. godine na Višemedijskoj umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Prepoznatljiv po tehnici kolaža i dekolaža. Pored jednomedijskih tehnika aktivno izlaže kinetičke instalacije, pokretne skulpture i video art produkcije. Izlagao je na preko 40 zajedničkih izložbi u Kragujevcu, Skoplju, Milanu, Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu, Trebinju, Sarajevu, Nišu, Majdanpeku, itd. Imao do sada 7 samostalnih izložbi.
Svoje prve umetničke ekspresije stvarao je na fasadama zgrada u formi grafita. S toga, nimalo ne iznenađuje što je odlučio da se ovom prilikom predstavi radovima ,,Sa druge strane” izvedenim u jednoj od tehnika novog realizma – dekolažu. Razaranje i oduzimanje elemenata od celine, pohabanost i trošnost su glavne karakteristike ovog postupka. Odabravši za motiv portrete, autoportrete, i apstraktnu homogenu ekspresiju, želeo je da naglasi neizvesnost i nepredvidljivost života.
Izložbu možete pogledati do 28. juna!