Opština Veliko Gradište organizovaće u utorak, 23. maja, u 12 časova, svečano otvaranje besplatne multisektorske škole roditeljstva u Domu zdravlja Veliko Gradište (Vojvode Putnika br. 1).

Foto: Pixabay

Škola roditeljstva se otvara kroz projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“, podržan kroz program „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“.

Nosilac projekta je opština Veliko Gradište, a partneri na projektu su: Dom zdravlja Veliko Gradište, Centar za socijalni rad Veliko Gradište i Golubac i Predškolska ustanova “Majski cvet”.

Program „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“, koji sprovodi UNICEF, SKGO i Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima, uz finansijsku podršku Fondacije LEGO ima za cilj unapređenje kapaciteta sistema za dostupnu, pravednu i kvalitetnu podršku roditeljima i starateljima dece ranog uzrasta, od rođenja do 6 godine, kako bi deca ranog uzrasta imala uslove za podsticajnu negu tj. dobro zdravlje i kvalitetnu ishranu, podsticajne odnose sa svojim roditeljima/starateljima zasnovane na razigranim i negujućim interakcijama, prilike za rano učenje kroz igru, sigurno i bezbedno okruženje.

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“ je usmeren na unapređenje sistema podrške roditeljima u lokalnim samoupravama u prvim godinama odrastanja deteta. SKGO kao partner na zajedničkom programu pruža podršku lokalnoj samoupravi u unapređivanju sistema podrške roditeljstvu u prvim godinama razvoja deteta, kroz niz povezanih mera kao što su:

1) Uspostavljanje međusektorske saradnje i usvajanje interektorskog pristupa kroz razmenu informacija i podataka u procesu definisanja lokalnih politika koje podržavaju roditeljstvo

2) Preporuke za unapređenje postojećih ili izradi novih lokalnih planskih i drugih dokumenata koja se odnose na prava usluge i mere podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece

3) Mapiranje budžetskih sredstava za podršku ranom razvoju dece u budžetu za narednu godinu

4) Izrada strategija za komunikaciju sa zajednicom, roditeljima i sprovođenjem kampanja u lokalnim zajednicama

5) Uspostavljanje mehanizama za kontinuiranu saradnju gradova i opština sa ključnim korisnicima ove vrste podrške, a to su roditelji/staratelji.

Škola roditeljstva ima za cilj da kroz međusektorsku saradnju svih partnera na projektu pruža podršku roditeljima i budućim roditeljima kroz edukacije, informacije i celokupnu podršku u okviru ove teme. Želimo da ovo bude siguran kutak za trudnice i njihove partnere u kome će naučiti sve o trudnoći i dolazećem porođaju, periodu nakon porođaja, o nezi i ishrani bebe, ali i o svim pravima i mogućnostima za roditelje, edukacijama iz oblasti socijalne politike i druge informacije koje su roditeljima potrebne.

U okviru svečanosti otvaranja škole roditeljstva biće potpisan i protokol o međusektorskoj saradnji jedinice lokalne samouprave i Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i predškolske ustanove „Majski cvet“ u cilju unapređenja saradnje na lokalnom nivou kao podrška ranom roditeljstvu.