Na osnovu zaključka Vlade republike Srbije, Opštinska uprava Opštine Malo Crniće obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.), obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja.

Obavljanje poslova koji su se obavljali neposrednim kontakta nastavlja se putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem, na adresu, Bajlonijeva Br. 119., 12 311 Malo Crniće, pisarnica@opstinamalocrnice.rs, broj telefona 012/280-124.

Mesna kancelarija Boževac na adresu 12313 Boževac, mkbozevac@opstinamalocrnice.rs, broj telefona 012/281-226. Mesna kancelarija Smoljinac na adresu 12312 Smoljinac, vojkan@opstinamalocrnice.rs, broj telefona 012/283-234.

Obaveštenje se ističe na ulaznim vratima Opštinske uprave opštine Malo Crniće, Matičnog područja Malo Crniće, Mesne kancelarije Boževac, Mesne kancelarije Smoljinac, Lokalne poreske administracije, Komisije za komasaciju SO Malo Crniće i objavljuje se na sajtu Opštine Malo Crniće www.opstinamalocrnice.rs