Општинско веће општине Мало Црниће, 05.02.2020. године расписало је Јввни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења а који су од јавног интереса за Општину Мало Црниће у 2020. Години.

Из буџета Општине Мало Црниће опредељено је 2.800.000,00 динара, и то за програме из области заштите у унапређења положаја особа са инвалидитетом 300.000,00 динара и за програме из области подстицања наталитета, помоћ старима, права жена, здравстене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања и науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, борачко инвалидска заштите, јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, заштите потрошача, борбе против корупције и превенције насиља 2.500.000,00 динара.

Право подношења пријава на овај јавни конкурс имају удружења коју су регистрована на територији Општине Мало Црниће или на територији Републике Србије с тим да се комплетна програмска активност мора реализовати на територији Општине Мало Црниће или ван територије Општине Мало Црниће, али да активно представља и репрезентује Општину Мало Црниће.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана.

Рок за пријаву је 21. Фебрур 2020. године.

Више информација можете прочитати ОВДЕ