Opštinsko veće opštine Malo Crniće, 05.02.2020. godine raspisalo je Jvvni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja a koji su od javnog interesa za Opštinu Malo Crniće u 2020. Godini.

Iz budžeta Opštine Malo Crniće opredeljeno je 2.800.000,00 dinara, i to za programe iz oblasti zaštite u unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 300.000,00 dinara i za programe iz oblasti podsticanja nataliteta, pomoć starima, prava žena, zdravstene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja i nauke, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, boračko invalidska zaštite, jačanje saradnje između vladinog, civilnog i biznis sektora, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije i prevencije nasilja 2.500.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni konkurs imaju udruženja koju su registrovana na teritoriji Opštine Malo Crniće ili na teritoriji Republike Srbije s tim da se kompletna programska aktivnost mora realizovati na teritoriji Opštine Malo Crniće ili van teritorije Opštine Malo Crniće, ali da aktivno predstavlja i reprezentuje Opštinu Malo Crniće.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana.

Rok za prijavu je 21. Februr 2020. godine.

Više informacija možete pročitati OVDE