Prema Kalendaru javnog zdravlja, 15. februar se obeležava kao Međunarodni dan dece obolele od raka.

Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti, 15. februar, je ustanovljen 2002. godine od strane Međunarodne konferencije Udruženja roditelja dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalja širom sveta. U Srbiji je ovaj datum postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja 2013. godine, na inicijativu udruženja roditelja i uz podršku Ministarstva zdravlja.

Maligne bolesti su jedan od najznačajnijih globalnih javnozdravstvenih problema današnjice, koje prema statističkim podacima, predstavljaju drugi po učestalosti uzrok smrtnosti kod dece uzrasta od 0 do 14 godina, odmah iza povreda. Upravo zbog toga, obeležavanje ovog datuma ima za cilj da pažnju celokupne javnosti, stručne i opšte, usmeri ka važnoj misiji poboljšanja tretmana, nege, kvaliteta života, emocionalnih i socijalnih potreba dece obolele od raka, kao i njihovih najbližih.

Prema poslednjim podacima, tokom 2014. godine, registrovano je 300.000 novoobolelih osoba uzrasta od 0 do 19 godina. Više od 2/3 novoobolelih osoba ili 215.000 je bilo uzrasta do 14 godina. Uprkos činjenici da obolevanje od raka u svetu kod dece raste i dalje u strukturi obolevanja od svih malignih bolesti rak kod dece čini 1% .

U Srbiji rak kod dece i adolescenata čini oko 0,7% u strukturi obolevanja od svih malignih bolesti. Svake godine u Srbiji se registruje oko 315 dece, oba pola između 0 i 19 godina, sa nekom vrstom maligniteta. Kao i u većini zemalja u razvoju i u Srbiji, gotovo 2/3 novoobolele dece (63,8%) je uzrasta do 15 godina.

Tri grupe bolesti, uključujući leukemiju, tumore mozga i limfome čine najčešće maligne bolesti u detinjstvu. Ove tri grupe malignih oboljenja čine gotovo polovinu (49,4%) svih maligniteta u detinjstvu. Najčešći uzrok smrti u detinjstvu u Srbiji su leukemije, limfomi i tumori mozga. U proseku svake godine, 48 dece starosti od 0 do 19 godina izgubi bitku sa ovom bolesti.

U strukturi umiranja od svih malignih bolesti dve trećine umrle dece (65,4%) je bilo u uzrastu do 15 godina. Najčešći uzrok smrtnog ishoda kod dece u uzrastu do 15 godina su tumori mozga sa 52,9%, leukemije sa 41,2% i limfomi sa 17,6%. U uzrastu od 0 do 19 godina, u strukturi umiranja, najčešći uzrok smrti od maligniteta su tumori mozga sa 40,4%, leukemije sa 30,8% i limfomi sa 15,4%.

Važno je istaći da je uspeh izlečenja raka kod dece veliki, mnogo veći nego u populaciji odraslih. U prilog tome govori podatak da u visokorazvijenim zemljama sveta stopa preživljavanja dostiže čak 84%.

Obeležavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana dece obolele od malignih bolesti ima za cilj da pokrene širu društvenu zajednicu na akciju kako bi se omogućilo deci sa rakom i njihovim porodicama, pravo na ranu i pravilnu dijagnozu, pravo na odgovarajući i kvalitetan medicinski tretman, pravo na lečenje bez bola i patnje i pravo na dostupnost lekova koji mogu spasiti život bez obzira na mesto gde žive.

Ovim bi se postigao cilj Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog udruženja za borbu protiv raka da se do 2030. godine udvostruče trenutne stope izlečenja i spasu milioni života dece u narednoj deceniji.