ED POŽAREVAC obaveštava korisnike o planskim isključenjima električne energije.

Foto: RTV Biser

Petrovac 22.05.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja za sledeće trafo oblasti: Ždrelo 3, 4 i 5 i Dobrnje 3,4 i 5
Požarevac 22.05.2023. 08:00 14:00 deo Bubušinca (prema Maljurevcu)
Veliko Gradište 22.05.2023. 08:30 13:30 Ribarac i Boljetinsko naselje
Golubac 22.05.2023. 08:30 14:00 Dobra, vikend naselja Orlovi, Čezava, Kožice, Glavičica i Turski potok
Požarevac 22.05.2023. 08:30 14:30 deo Kličevca (trafo oblasti Kličevac 1, 3 i 4 i Kličevac vodoizvorište)
Požarevac 22.05.2023. 08:30 14:30 deo Šugavice (trafo oblasti Šugavica 1), deo Kostolca kod plaže
Petrovac 23.05.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja za sledeće trafo oblasti: Dubočka 3, 4 i 5; Zabrđe 3 i Kamenovo 4 i 5
Požarevac 23.05.2023. 08:00 14:00 deo Batovca prema Brežanu
Veliko Gradište 23.05.2023. 08:30 14:00 deo Kisiljeva prema crkvi
Golubac 23.05.2023. 08:30 14:00 deo Krivače prema groblju
Petrovac 24.05.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja za sledeće trafo oblasti: Dobrnje 2, Ždrelo 1,2 i 6, Lopušnik 1 i 4
Požarevac 24.05.2023. 08:00 14:00 deo Prugova prema Moravi
Veliko Gradište 24.05.2023. 08:30 13:30 deo Topolovnika prema ogledalu
Kučevo 24.05.2023. 08:30 14:00 Kolonija, Kučajna, Cerovica, Bukovska, Bukovska reka, Ravnište i Ceremošnja
Malo Crniće 24.05.2023. 09:00 12:00 deo Šapina i Zabrega
Požarevac 25.05.2023. 08:00 14:00 deo prema školi u naselju Dragovac
Veliko Gradište 25.05.2023. 08:30 14:30 deo prema školi u naselju Majilovac
Petrovac 26.05.2023. 07:30 15:00 Povremena isključenja u trafo oblastima: Bistrica 1 i 2, Stamnica selo, stamnica donji Radulovac, Stamnica Grošić i Ždrelo Ladne vode
Požarevac 26.05.2023. 08:00 14:00 deo od Dunavske prema groblju
Golubac 26.05.2023. 08:30 13:30 Žitkovica
Veliko Gradište 26.05.2023. 08:30 14:30 deo prema školi u naselju Đurakovo
U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi