Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio da za uplate za januar 2023. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 13,4 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, a građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Foto: RTV Biser

– Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 35.025 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 500.360 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 8.406 do 120.086 dinara – navodi se u saopštenju.

Napominje se da iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2023. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama.

– Podsećamo građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO, da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec. Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate – navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Dodaje se da pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju svi građani koji su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…) pod uslovom da su starija od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i da nije nastupio neki od slučajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo, poput navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju ili invalidnost. Ukoliko je nastupio neki od tih slučajeva, svojstvo osiguranika se može steći samo za slučaj koji nije nastupio, navodi Fond PIO.

– Trenutno je 20.237 osoba aktivno uključeno u samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, od kojih se 61,5 odsto opredelilo za najnižu osnovicu osiguranja. Uplatom doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO obezbeđuje se staž osiguranja, koji evidentira Fond PIO i koji je uslov za penziju – ističe se u saopštenju.

Izvor: ALO