Privrednici Srbije će u aprilu, kroz jedinstveni kontakt centar, republičkim inspekcijama moći da elektronskim putem prijave nelojalnu konkurenciju ili neke nepravilnosti i nedoslednosti u postupanju inspektora, najavilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

„Na portalima inspekcija će se nalaziti format za prijavljivanje, gde će moći da prate i tok postupanja sa svojim predmetom“, kazao je agenciji Beta rukovodilac Jedinice za podršku koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Dragan Pušara.

On je naveo da će to dodatno unaprediti rad inspekcija i pomoći u borbi protiv korupcije.

„U okviru jedinstvenog informacionog sistema za inspekcijski nadzor E-inspektor trenutno se nalazi 36 republičkih inspekcija, a do kraja godine trebalo bi da se pridruži i pet inspekcija Ministarstva poljoprivrede koje su imale prethodno razvijene sisteme“, kazao je on.

Dodao je da će nakon toga integrisati i sistem Poreske uprave, ali će inspektori moći da imaju samo uvid u poreski bonitet nadziranog subjekta, kako bi se videla dugovanja ili neusaglašenosti u skladu sa Zakonom o poreskoj inspekciji.

Pušara je podsetio da je sistem E-inspektor alat koji inspektorima olakšava rad, sadrži potrebne naloge, izveštaje, zapisnike, rešenja, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredni prestup, a omogućava i uvid u nalaze drugih inspekcija.

„Formiran je i jedinstveni registar subjekata i objekata inspekcijskog nadzora, koji predstavlja kartoteku srpske privrede u kojoj se nalazi više od dva miliona subjekata – firmi, kao i škole, bolnice, obdaništa, fakulteti, koji su takođe predmet nadzora“, kazao je on.

Objasnio je da se svi iz tog registra rangiraju po stepenu rizika, koji pomaže inspektorima da vide da li je potrebna češća kontrola, a prvi put inspektori mogu da vide i istoriju nadzora.

Kao jedno od dostignuća sistema E-inspektor Pušara je naveo i to što je standardizvano postupanje kod izricanja mera ili kazni.

„Sada više nije moguće da dva inspektora, u dva mesta u Srbiji, koji postupaju po istim nalozima, izreknu različite mere“, rekao je Pušara.

Privredni subjekti, kako je objasnio, mogu da zatraže i potpisivanje sporazuma o priznanju prekršaja, zbog čega im, u slučaju da je prekršaj načinjen prvi put greška može biti i oproštena.

„U Srbiji republički inspektori godišnje urade oko 500.000 nadzora, a gotovo polovina se odnosi na kontrolu hrane i to na ulasku u zemlju, odnosno u prometu“, kazao je on.

Pušara je naveo i da u Srbiji trenutno rade 2.384 republička inspektora, „što je tri puta manje od referentnog broja, mereno prema broju stanovnika ili veličini privrede“.

„U naredne tri godine treba da se zaposli 1.272 u sve 44 republičke inspekcije, konkursi se već sprovode u 11 ministarstava za zapošljavanje 450 inspektora, najviše u Ministarstvu poljoprivrede“, rekao je Pušara.

Izvor: eKapija

Foto: Pixabay