Привредници Србије ће у априлу, кроз јединствени контакт центар, републичким инспекцијама моћи да електронским путем пријаве нелојалну конкуренцију или неке неправилности и недоследности у поступању инспектора, најавило је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

„На порталима инспекција ће се налазити формат за пријављивање, где ће моћи да прате и ток поступања са својим предметом“, казао је агенцији Бета руководилац Јединице за подршку координационој комисији за инспекцијски надзор Министарства државне управе и локалне самоуправе Драган Пушара.

Он је навео да ће то додатно унапредити рад инспекција и помоћи у борби против корупције.

„У оквиру јединственог информационог система за инспекцијски надзор Е-инспектор тренутно се налази 36 републичких инспекција, а до краја године требало би да се придружи и пет инспекција Министарства пољопривреде које су имале претходно развијене системе“, казао је он.

Додао је да ће након тога интегрисати и систем Пореске управе, али ће инспектори моћи да имају само увид у порески бонитет надзираног субјекта, како би се видела дуговања или неусаглашености у складу са Законом о пореској инспекцији.

Пушара је подсетио да је систем Е-инспектор алат који инспекторима олакшава рад, садржи потребне налоге, извештаје, записнике, решења, захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ, а омогућава и увид у налазе других инспекција.

„Формиран је и јединствени регистар субјеката и објеката инспекцијског надзора, који представља картотеку српске привреде у којој се налази више од два милиона субјеката – фирми, као и школе, болнице, обданишта, факултети, који су такође предмет надзора“, казао је он.

Објаснио је да се сви из тог регистра рангирају по степену ризика, који помаже инспекторима да виде да ли је потребна чешћа контрола, а први пут инспектори могу да виде и историју надзора.

Kао једно од достигнућа система Е-инспектор Пушара је навео и то што је стандардизвано поступање код изрицања мера или казни.

„Сада више није могуће да два инспектора, у два места у Србији, који поступају по истим налозима, изрекну различите мере“, рекао је Пушара.

Привредни субјекти, како је објаснио, могу да затраже и потписивање споразума о признању прекршаја, због чега им, у случају да је прекршај начињен први пут грешка може бити и опроштена.

„У Србији републички инспектори годишње ураде око 500.000 надзора, а готово половина се односи на контролу хране и то на уласку у земљу, односно у промету“, казао је он.

Пушара је навео и да у Србији тренутно раде 2.384 републичка инспектора, „што је три пута мање од референтног броја, мерено према броју становника или величини привреде“.

„У наредне три године треба да се запосли 1.272 у све 44 републичке инспекције, конкурси се већ спроводе у 11 министарстава за запошљавање 450 инспектора, највише у Министарству пољопривреде“, рекао је Пушара.

Извор: еКапија

Фото: Pixabay