Zakonom o porezu na dohodak građana svake godine se usklađuju neoporezivi iznosi prema indeksu potrošačkih cena iz prethodne godine. Prema indeksu potrošačkih cena iz 2022. određeni su i neoporezivi dinarski iznosi koji će važiti za isplate od 1. februara 2023. do 31. januara 2024. godine.

Ilustracija/Pixabay

Oni predstavljaju iznose ostvarenih primanja na koje se ne obračunava i ne plaća porez na dohodak građana.
Kako ističu poreski savetnici, za one koji se prvi put susreću sa isplatom zarada i obračunavanjem neoporezivog iznosa trebalo bi naglasiti, na primer – ako se za solidarnu pomoć isplati 70.000 dinara porez neće morati da plate na 50.173 dinara, a oporezuje se suma od 19.827 dinara.
Da bi neka isplata imala karakter davanja koja Zakonom o porezu na dohodak građana imaju neoporezivi iznos, neophodno je posedovati i odgovarajuću prateću dokumentaciju, koja povrđuje navedenu svrhu isplate.
Kada je u pitanju solidarna pomoć u slučaju bolesti neophodna je dijagnoza lekara, račun ili predračun za troškove lečenja ili operacije, a u slučaju smrti člana porodice zaposlenog neophodna je umrlica i druga prateća dokumentacija.
Kada je reč o kreditima i stipendijama učenika potrebna je odluka, ugovor o stipendiranju, studentska ili učenička potvrda stipendiste.
Iz agencije TYB Consulting navode da su objavljeni novi neoporezivi iznosi koji će važiti za period od 1. februara 2023. do 31. januara 2024. godine.
Naknada dokumentovanih troškova prevoza na koju se neće plaćati porez je 5.017 dinara, što je povećanje od 658 dinara u odnosu na prošlu godinu kada je ovaj iznos bio 4.359 dinara.
Takođe je povećan i neoporezivi iznos dnevnice za putovanje u zemlji sa 2.617 na 3.012 dinara.
Nova naknada prevoza na službenom putovanju na koju se neće plaćati porez od 1. februara iznosi 8.782 dinara i povećana je za 1.152 dinara u odnosu na prethodni iznos od 7.630 dinara. Povećan je i neoporezivi iznos za solidarnu pomoć sa 43.591 na 50.173 dinara.
Poslodavci mogu u ovoj godini da daju i veće poklone deci zaposlenih starosti do 15 godina povodom Božića i Nove godine, jer je neoporezivi iznos povećan za skoro 2.000 dinara, na 12.544 dinara.
Ostali usklađeni neoporezivi iznosi od 1. februara 2023. godine su i:
– jubilarna nagrada zaposlenima – 25.085 dinara;
– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – 87.799 dinara
– solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta – do visine prosečne isplaćene zarade u Republici Srbiji
– pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog – 87.799 dinara
– stipendije i krediti – 38.458 dinara
– nagrade i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa – 16.666 dinara
– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond – 7.529 dinara
– pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću – 128.198 dinara
– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – 128.198 dinara
– naknada za rad biračkih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništa – 6.735 dinara
– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi – 12.544 dinara