На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ( „Службени гласник РС“ 29/2020) Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана, 20.03.2020. године, донео је закључак:

  1. Привремено се зауставља рад скелских прелаза у Раму.
  2. Привремено обуставља рад скелских прелаза из тачке 1. овог закључка спроводи се у циљу спречавању ширења заразне болести цовид-19.
  3. Привремена обустава рада наведених скелских прелаза из тачке 1. све одлуке почињу од 21.03.2020.
  4. Закључак ступа на снагу даном доношења.