U „Službenom glasniku“ je objavljen Pravilnik o upisu učenika u srednju školu koji predviđa da se redosled kandidata utvrđuje na osnovu – uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda i rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi, pišu Novosti.

Students Sitting Inside the Classroom While Using Their Smartphone

Foto: Unsplash

Ove školske godine osmaci će, umesto kombinovanog testa na maloj maturi polagati predmet po izboru, a kao i do sada rešavaće test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Za kandidate koji konkurišu za pohađanje specijalizovanih srednjih škola i obrazovnih profila računa se još i rezultat sa prijemnog ispita.

Mala matura ne može da se padne što znači da nema donjeg praga, tako da će položiti i učenik koji je imao nula bodova. Međutim, bitno je da đaci što bolje urade testove, kako bi upisali željenu školu, a za četvorogodišnje obrazovne profile moraju imati najmanje 50 poena.

Osim bodova po osnovu ocena iz srednje škole i uspeha na završnom ispitu dodatne poene donose nagrade sa takmičenja u osmom razredu, koja su predviđena u Kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete.

Prva nagrada na međunarodnom takmičenju donosi dodatnih 12 bodova, druga nagrada 10, a treća osam poena, dok se na prvo mesto na republičkom takmičenju dobija šest, za drugo četiri, a za treće dva boda. Treba imati u vidu da ne dobijaju dodatne poene svi đaci koji su osvojili neku od prve tri nagrade, već se gledaju prva tri najbolja rezultata. Ko dobija dodatne poene određuju stručna društva koja su organizatori takmičenja, pa je najsigurnije da se đaci kod njih raspitaju da li imaju pravo na bodove po ovom osnovu.

Što se tiče liste želja, pravila ostaju nepromenjena – učenik može da iskaže najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje. I ove godine liste će biti moguće predati elektronski na portalu Moja srednja škola, kao i u matičnim osmoletkama. Na osnovu opredeljenja kandidata i ukupnog broja bodova vrši se kompjutersko raspoređivanje učenika po školama prema tipu škole, smerovima gimnazije, odnosno obrazovnim profilima, nakon čega sledi upis u srednju školu.

Kada veći broj đaka  ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je: nosilac diplome „Vuk Karadžić“, potom učenik koji je osvojio veći broj bodova na takmičenjima i na kraju onaj ko ima veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.