Regulatorno telo za elektonske medije donelo je Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica. Od 20. septembra mediji imaju obavezu da u slučaju nestanka maloletnika hitno prekinu program i objave fotografiju, ime i prezime nestalog i kontakt na koji građani mogu da se jave ukoliko uoče dete za kojim se traga.

dete

Foto: Pixabay/RitaE

Olgica Čekić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu kaže da su blizu cilju, a to je uvođenje „Amber alert“ sistema.

„Naša organizacija još od 2015. godine aktivno zagovara uvođenje takvog sistema kao jednog pomoćnog sredstva za pronalaženje dece u posebnim slučajevima nestalosti. Tako da možemo reći da je Pravilnik faktički jedan od koraka bliže, jedan od završnih koraka u implementaciji sistema koji bi trebalo da zvanično zaživi od 1. novembra ove godine“, kaže Olgica Čekić.

Taj sistem će se kod nas zvati ‘Pronađi me’. Na implementaciji sistema radila je Radna grupa pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, čiji su deo kao nevladina organizacija.

Koliko često se ponavlja informacija

Prema pravilniku, obaveza medija traje 48 časova. Informacija se ponavlja na pola sata tokom prvih 8 sati, a posle tog vremena na svaki sat.

Olgica Čekić dodaje da obaveza medija nastupa odmah po prijemu obaveštenja koje šalje Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

„Obaveštenje će ići u vidu jednog postera sa fotografijom i neophodnim podacima za identifikaciju deteta, kao i kontaktom na koji građani mogu da se jave u slučaju da imaju neke informacije. Mediji će imati obavezu da odmah po prijemu obaveštenja prekinu program i da obaveštenje u neizmenjenom obliku plasiraju u javnost“, kaže Olgica Čekić.

Kada se pokreće sistem

Naglašava da će sistem biti pokrenut samo u određenim slučajevima.

„Isključivo u slučajevima kada se proceni da je dete u životnoj opasnosti. Procenu o tome daje organ koji vrši potragu, odnosno policija, u saradnji sa drugim organima. Slučajevi se dele na dve kategorije. Jedna su nestanci maloletnog lica koji uključuju izvršenje nekog krivičnog dela kao što je otmica, a drugi se odnose na situaciju da je procenjeno da je dete u neposrednoj životnoj opasnosti, da je mlađe od 7 godina i ne može samo o sebi da se brine ili mu je potrebna redovna terapija“, kaže Olgica Čekić.

Procena da se dete ne dovede u veću opasnost

Na pitanje može li intenzivna potraga da uzrokuje kontraefekat i dodatno ugrozi život deteta, Čekić odgovara da će pokretanju sistema prethoditi procena da on neće dovesti dete u još veću opasnost.

“To će raditi policija koja će vršiti potragu po svojim ustaljenim procedurama, a sistem ‘Amber alert‘, odnosno kod nas ‘Pronađi me‘, treba samo da posluži kao dodatno sredstvo u potrazi i da alarmira javnost da je u pitanju nestanak deteta koji ugrožava njegov život i da javnost pokuša da pomogne toj potrazi ukoliko ima informaciju o tome gde se dete nalazi“, kaže Olgica Čekić.

Za medije koji krše obavezu propisanu Pravilnikom predviđene su sankcije u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima. Sankcionisaće ih Regulatorno telo za elektronske medije.