Vesti

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) će i ove godine o trošku države moći u privatnim ustanovama da rade biomedicinski potpomognu oplodnju (BMPO), operišu kataraktu, podižu lekove, idu na dijalizu i koriste hiperbarične komore.

Ove godine fond je objavio javne pozive za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže radi ugovaranja određenih vrsta zdravastvenih usluga za 2020. godinu.

Ugovori mogu se zaključe posle stupanja na snagu Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 94/19), odnosno posle 01. januara 2020. godine i u roku koji je određen javnim pozivom.

Republički fond za zdravstveno osiguranje ugovara pružanje zdravstvene zaštite za svoja osigurana lica sa zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže zdravstvenih ustanova. Plan mreže usvaja Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva zdravlja. RFZO može sklapati ugovore i sa ustanovama van Plana mreže, ali samo za broj i vrstu zdravstvenih usluga koje ne mogu da se obezbede u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže – navode u Fondu.

Najčitanije objave