Осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) ће и ове године о трошку државе моћи у приватним установама да раде биомедицински потпомогну оплодњу (БМПО), оперишу катаракту, подижу лекове, иду на дијализу и користе хипербаричне коморе.

Ове године фонд је објавио јавне позиве за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради уговарања одређених врста здраваствених услуга за 2020. годину.

Уговори могу се закључе после ступања на снагу Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину („Службени гласник РС“ број 94/19), односно после 01. јануара 2020. године и у року који је одређен јавним позивом.

Републички фонд за здравствено осигурање уговара пружање здравствене заштите за своја осигурана лица са здравственим установама које су у Плану мреже здравствених установа. План мреже усваја Влада Републике Србије, на предлог Министарства здравља. РФЗО може склапати уговоре и са установама ван Плана мреже, али само за број и врсту здравствених услуга које не могу да се обезбеде у оквиру постојећих капацитета здравствених установа из Плана мреже – наводе у Фонду.