Fakulteti koji budu hteli da, pored državne mature, organizuju dodatno propitivanje kandidata, imaće pravo na to, ali to neće moći da se zove prijemni ispit, već provera znanja i skolonosti.

Foto: Pixabay

Takođe, pitanja koja će deci biti postavljena tom prilikom neće moći da budu iz gradiva koje je pređeno u srednjoj školi, jer će ono biti „pokriveno“ pitanjima na državnoj maturi.

Ovo je odgovor Ministarsva prosvete fakultetima koji su ranije zauzeli stav da državna matura ne može biti jedini uslov za upis, i da paralelno treba da se održavaju i prijemni ispiti, a dekanima ga je juče izneo ministar prosvete Branko Ružić.

– Na jedan od najvažnijih zahteva: da pojedini fakulteti zadrže i prijemni ispit, Ministarstvo je predložilo da sklonosti i sposnosti kandidata mogu da prvere, ali kada je reč o pitanjima moraće da budu kreativni jer ona neće moći da se „uzmu“ iz gradiva koje je pređeno tokom školovanja – kaže jedan od naših sagovornika.

Iako su fakulteti tražili da se dozvoli period od nekoliko godina u okviru koga bi se održavali i matura i prijemni, to je odbijenio, jer ministarstvo ne dozvoljava „paralelizam“.