Извор: Бета/Pixabay

Медијска и новинарска удружења и синдикат Независност упутили су данас Влади заједнички предлог мера, како би се сузбиле негативне последице по економски опстанак медија и радна права новинара и медијских радника и осигурао несметан проток информација и потпуно и правовремено информисање јавности.

Они од владе, између осталог, траже умањење или ослобођење од плаћања доприноса и пореза на зараде за време трајања ванредног стања, затим умањење или ослобађање од плаћања пореза на добит за време трајања ванредног стања, ослобођење од наплате комуналних накнада и осталих намета градова и општина, укључујући порез на имовину, у време трајања ванредног стања, а траже и увођење трајне мере ослобађања плаћања ПДВ-а.

Траже и исплату новца према уговорима закључених путем јавних конкурса за суфинансирање производње медијских садржаја од јавног интереса у што краћем року, затим потпуну обуставу накнада које медији плаћају Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), Регулаторном телу за електронске медије (РЕМ), Емисионој техници и везама (ЕТВ), организацији музичких аутора Србије СОKОЈ, организацији произвођача фонограма Србије ОФПС и организацији за колективно остваривање права интерпретатора ПИ, у време трајања ванредног стања.

Затражили су и формирање посебног фонда за правовремено и истинито извештавање о ванредном стању, као и борби против дезинформација, затим подстицајне мере које ће друштвено одговорна лица и фирме стимулисати за улагања у локалне медије, као и неколико мера за заштиту радних права новинара и медијских радника.

„У овом тренутку, медији се суочавају са драматичним умањењем прихода услед губитка прихода од реклама и других пословних прихода, са неликвидности и проблемима у наплати потраживања, са одлагањем или пролонгирањем рокова за спровођење пројектног суфинансирања или других јавних конкурса, а у посебно тешкој ситуацији су локални медији и слободни новинари“, наводи се у писму упућеном Влади.

Затражили су и обезбеђивање заштитне опреме за медијске раднике, који свој посао обављају и током трајања пандемије, као и да се омогући учешће на конференцијама за медије и путем онлајн платформи са могућношћу постављања питања.

„Велики број држава је већ увео мере за помоћ медијима и слободним новинарима те сматрамо да ће и наша држава показати разумевање и уважити захтеве медијске и новинарске заједнице и увидети важност постојања професионалних медија у оваквим околностима“, поручује се у писму.

Мере су заједнички предложили Асоцијација онлајн медија, Асоцијација медија, Асоцијација независних електронских медија, Асоцијација локалних независних медија Локал прес, Независно удружење новинара Србије, Независно друштво новинара Војводине, Грански синдикат културе, уметности и медија Независност.