Izmenama i dopunama Porodičnog zakona uvodi se eksplicitna zabrana fizičkog (telesnog) kažnjavanja dece kao vaspitnog sredstva ili prilikom čuvanja i podizanja dece.

child is sitting, jeans, in the door

Foto: Pixabay

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, sačinilo je radnu verziju izmena Porodičnog zakona koja bi uskoro trebalo da ide na javnu raspravu, a po kojoj je zabranjeno svako fizičko kažnjavanje kao vaspitna mera.

Ukoliko roditelj ili staratelj bude prijavljen za fizičko kažnjavanje deteta, po nalogu centra za socijalni rad ići će na obuku o pravima deteta i roditeljstvu.