Centralna osnovna škola “Vuk Karadžić“ u Majilovcu, izvršila je ovih dana zamenu kotla za grejanje čime su obezbeđeni uslovi za kvalitetniji boravak dece u ustanovi.

Foto: Osnovna škola “Vuk Karadžić“ Majilovac

Sredstva za nabavku kotla sa potrebnom pratećom opremom, u iznosu od 1.468.200 dinara, obezbedila je opština Veliko Gradište iz budžeta.

Zbog dotrajalosti sistema za grejanje škola je poslednjih godina imala problem sa grejanjem objekta i fiskulturne sale, površine 2.566 m2.

Nastavu u ovom objektu prati 62 učenika viših razreda i 17 učenika nižih, zajedno sa učiteljima, nastavnicima i upravom, a u školi boravi i jedna grupa PU „Majski cvet“ sa 21 detetom svih uzrasta i vaspitačicom.

Foto: Osnovna škola “Vuk Karadžić“ Majilovac