Od uplate za januar 2023. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 13,4% više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju, navedeno je na sajtu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Foto: Unplash

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35% prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 35.025 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 500.360 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24%, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 8.406 do 120.086,40 dinara.
Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2023. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama.
Iz PIO fonda su podsetili građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec.
– Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate – stoji na sajtu PIO fonda.