Обуставља се рад Дневног центра за децу и омладину који функционише у склопу Центра за социјални рад док траје ванредно стање. Такође, Штаб је упутио препоруку послодавцима родитеља и старатеља корисника Центра, да се ослободе радне обавезе у периоду док траје ванредно стање.

Штаб је донео закључак и предлог Градском већу да се за 350 корисника Центра за социјални рад који су материјално угрожени  обезбеде хигијенски и ланч пакети у периоду од два месеца. Дељење поменутих пакета вршиће Црвени крст по списку Центра за социјални рад Пожаревац.

Штаб је донео закључак и предлог Градском већу да се обезбеди 700 хигијенских пакета вредности од 1.000.000. динара за садашње кориснике Црвеног крста Пожаревац.

Забрањује се рад „сточне пијаце“ док траје ванредно стање.

Штаб је упутио препоруку руководству и Управном одбору Предшколске установе „Љубица Вребалов“ да се не наплаћује услуга чувања деце док траје ванредно стање.

Ограничава се радно време у угоститељским објектима на територији Града Пожаревца. Ново радно време је 8 до 17 сати.

Одлуке штаба за ванредне ситуације ступају на снагу доношењем.