Obustavlja se rad Dnevnog centra za decu i omladinu koji funkcioniše u sklopu Centra za socijalni rad dok traje vanredno stanje. Takođe, Štab je uputio preporuku poslodavcima roditelja i staratelja korisnika Centra, da se oslobode radne obaveze u periodu dok traje vanredno stanje.

Štab je doneo zaključak i predlog Gradskom veću da se za 350 korisnika Centra za socijalni rad koji su materijalno ugroženi  obezbede higijenski i lanč paketi u periodu od dva meseca. Deljenje pomenutih paketa vršiće Crveni krst po spisku Centra za socijalni rad Požarevac.

Štab je doneo zaključak i predlog Gradskom veću da se obezbedi 700 higijenskih paketa vrednosti od 1.000.000. dinara za sadašnje korisnike Crvenog krsta Požarevac.

Zabranjuje se rad „stočne pijace“ dok traje vanredno stanje.

Štab je uputio preporuku rukovodstvu i Upravnom odboru Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ da se ne naplaćuje usluga čuvanja dece dok traje vanredno stanje.

Ograničava se radno vreme u ugostiteljskim objektima na teritoriji Grada Požarevca. Novo radno vreme je 8 do 17 sati.

Odluke štaba za vanredne situacije stupaju na snagu donošenjem.