Aгенција за привредне регистре Републике Србије саопштила је да је до 3. фебруара издала 262 лиценце туристичким агенцијама организаторима путовања.

Лиценце су издате агенцијама које су у протеклих месец дана ускладиле своје пословање са новим Законом о туризму и Правилником о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различитим категоријама, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину издавања свечане форме лиценце, који је ступио на снагу 1. јануара 2020. године.

Закључно са 31. јануаром, односно 3. фебруаром, из Регистра туризма је избрисано 215 туристичких агенција којима су престале да важе лиценце издате по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка примене новог закона.

Те агенције су изгубиле статус организатора путовања и не могу да обављају делатност све док не добију нове лиценце.

Регистрационе пријаве за издавање лиценце поднело је 140 туристичких агенција и ти поступци се тренутно воде у агенцији, која је и током викенда радила како би обрадила што већи број предмета и издала лиценце туристичким агенцијама које су испуниле прописане услове и на време поднеле захтев Агенцији за привредне регистре.

Нове лиценце, разврстане у прописану категорију према новом закону, важиће три године од датума доношења решења о издавању лиценце.