Na snazi su nova pravila ponašanja u izbornoj kampanji. Neki ocenjuju da su pravila nikada striktnija, nekima će otežati posao a biće i onih koji će biti sankcionisani ako ih se ne pridržavaju, prenosi RTS.

O stranci, rezultatima rada ili izborima – državni funkcioneri mogu da govore, ali tek posle radnog vremena. Na stranačke skupove i mitinge moraju stranačkim automobilom – to nalažu pravila ponašanja u izbornoj kampanji, usvojena u decembru.

Na meti sankcija je i korišćenje službenih prostorija i inventara državnih organa u svrhu stranačke političke promocije. Prema novim pravilima, radni dan narodnih poslanika narednih sedam nedelja, kažu, ne bi trebalo da ima drugačiji ritam.

„Kada je izborna kampanja onda ne postoji podela dana, vi ste gotovo 25 sati na tom poslu, u izbornoj kampanji, ali naravno svako ko je na javnoj funkciji mora da onaj deo dana koji je organizovan kroz radno vreme utvrđeno zakonom posveti toj funkciji, a da nakon toga može da se bavi izbornom kampanjom, pa nek je to popodne, noć“, ističe predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić.

„Za sada nemamo saznanja da će se održavati i sazivati Narodna skupština i s tim u vezi mislim da neće biti ni prostora da se u toku tog radnog vremena s naše strane zloupotrebljava taj prostor na bilo koji način. Ovde mislim da će biti problem s onim funkcioneima stranaka koji se nalaze na značajnim pozicijama izvršne vlasti“, smatra poslanica Stranke moderne Srbije Tatjana Macura.

Kontrolu nad kršenjem pravila ima Agencija za borbu protiv korupcije. Svaku sumnju na zloupotrebu resursa ili funkcionersku kampanju mogu da prijave proglašene izborne liste, a Agencija mora da reaguje u roku od pet dana.

„Funkcioneri veoma često povežu nešto što je navodno državni posao sa odlaskom na partijski miting, pa npr. osmisle posetu nekoj školi, bolnici, sportskom klubu a onda po podne, kao baš slučajno se održi partijska konferencija, tako da je to jedan od izazova“, kaže Nemanja Nenadić iz organizacije „Transparentnost Srbija“.

Izazov će, poručuju stručnjaci, biti i dokazati povredu Zakona. Ipak, ukoliko se prekršaj utvrdi, funkcioneru sledi kazna od 100 do 150 hiljada dinara.

„Poštovanje zakona, podizanje svesti funkcionera o svom učešću u izbornom procesu je nešto na čemu treba da se insistira, ali naravno ne kažem da zakon treba da se ne poštuje, ali da ne napravimo od svega ovoga neki cirkus“, ističe Vladimir Pejić iz agencije „Faktor plus“.

„Da se taj obim poslova svede na nužni i da gde je prisustvo javnih funkcionera neohodno. Dakle, normalno je da će ići ministar spoljnih poslova na neku konferenciju da razgovara s kolegama ministrima, ali recimo nije obaveza zakonska da drugi ministri obilaze Srbiju i razne institucije iz njihove nadležnosti“, rekao je Nenadić.

Tokom više od 50 dana kampanje važe i novi razlozi za razrešenje direktora javnih preduzeća – ukoliko koriste javne resurse za pomoć političkim kanditatima ili vrše pritisak na zaposlene u vezi sa podrškom kandidatima.

Izvor: RTS