Grad Požarevac i Gradska opština Kostolac nastavljaju sa infrastrukturnim radovima na teritoriji svoje opštine.

Foto: RTV Biser

Nastavljaju se: Radovi na rehabilitaciji i ojačavanju dotrajale podloge, popločavanje trotoara u ulici 7.Jula do crkve Sv.Maksima Ispovednika, radovi na rehabilitaciji i ojačavanju dotrajale podloge i popločavanje trotoara u ulici Nikole Tesle preko puta zgrade Eps-a .od pošte do minimarketa .