Понедељак, 10.02.2020.

08:30-14:00, улица Албанске спомени

це у Великом Градишту – радови на НН мрежи

 

09:00-13:00, део Пољане према Морави – радови на НН мрежи

08:00-14:00, део Лучице према Морави – радови на НН мрежи

Уторак, 11.02.2020.

08:30-14:00, улица Kарађорђева у Великом Градишту – радовина НН мрежи

09:00-14:00, насеље Брежане – Љубичево, део од Љубичева према Лагуни, београдски пут од Љубичева према ауто путу до моста на Великој Морави – радови на далеководу и сеча растиња у траси далековода

Среда, 12.02.2020.

08:30-14:00, Царевац, Доња Kрушевица и Триброде – радови на далеководу

09:00-13:00, други део улице Индустријска у Пожаревцу – радови на НН мрежи

09:00-14:00, део улице Далматинска према спортској хали – радови на НН мрежи

Четвртак, 13.02.2020.

09:00-14:00, део Дубравице према центру – радови на НН мрежи

Петак, 14.02.2020.

09:00-12:00, део Дунавске у Пожаревцу од заобилазнице према граду до броја 114 – радови на НН мрежи

09:00-13:00, улица Филипа Вишњића у Пожаревцу – радови на НН мрежи

09:00-10:00, део Симићева код амбуланте – радови на далеководу

 

Извор: ЕД Пожаревац, ПДЦ Пожаревац