Због радова на НН мрежи, замене оштећених стубова, као и због сече растиња, током наредне недеље, без електричне енергије биће поједини делови града  у Пожаревцу и насеља у околини.

Понедељак, 27.01.2020. 

09:00 до 12:00 трећи део улице Цане Бабовић у Пожаревцу – радови на НН мрежи,

09:00 до 14:00 насеље Десине – радови на НН мрежи,

08:00 до 14:00 викенд насеље Kожице – повремена искључење због сече растиња у траси далековода.

Уторак, 28.01.2020.

08:30 до 10:00 улива Вељка Дугошевића у Великом Градишту – радови на НН мрежи,

09:00 до 14:00 насеље Брежане – повремена искључења у том период због замене ошетећених стубова,

11:00 до 14:00 део Љубиња према центру – радови на НН мрежи,

08:00 до 14:00 викенд насеље Kожице – повремена искључење због сече растиња у траси далековода.

Среда, 29.01.2020.

09:00 до 12:00 део Пругова према морави – радови на НН мрежи,

09:00 до 14:00 део Мајиловца према Пожаревцу – радови на НН мрежи,

09:00 до 14:00 насеља Војилово, Малешево, Kудреш, Снеготин и Житковица – радови у трафо станицама,

08:00 до 14:00 викенд насеље Kожице – повремена искључење због сече растиња у траси далековода.

Четвртак, 30.01.2020.

09:00 до 12:00 део Хаљдук Вељкове у Пожаревцу од Тулбе до Хомољске улице – замена стуба,

09:00 до 12:00 Пожаревачког партизанског одреда од улице Стевана Јаковљевића до Мадоне – радови на НН мрежи,

08:00 до 14:00 викенд насеље Kожице – повремена искључење због сече растиња у траси далековода,

Петак, 31.01.2020.

09:00 до 14:00 део насеља Дубока – засеок Забаре – радови на НН мрежи,

09:00 до 13:00 улица Баје Секулић у Пожаревцу – радови на НН мрежи,

08:00 до 14:00 викенд насеље Kожице – повремена искључење због сече растиња у траси далековода.