Ogranak Elektrodistribucija Požarevac izvodiće radove na redovnom održavanju ili rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja  kvaliteta napajanja električnom energijom i seči rastinja u trasi dalekovoda ili niskonaponske mreže.

Foto: RTV Biser

Zbog toga će  bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

26.02.2024-Petrovac-9:00-14:00- Kamenovo, Trnovče, Kosanići i  Dubočka Mlava

26.02.2024-Požarevac-9:00-11:00- Sarajevska

26.02.2024-Požarevac-9:00-11:00- zadnji deo Cane Babović prema obilaznici

26.02.2024-Golubac-9:00-11:30- trafo oblast Brnjica 1

26.02.2024-Golubac-11:30-14:00- trafo oblast Brnjica 2

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.