Najava iskljucenja električne energije za 23. i 24. decembar

Elektromreža Srbije izvodiće radove na izgradnji novih dalekovoda 110 kV, a na koje će se priključiti nova trafo stanica 110/35/10 kV Požarevac 2. Zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad ekipa EMS-a, Elektrodistribucija Srbije – Ogranak Požarevac izvršiće isključenja dela distributivnog dalekovoda i dela niskonaponske mreže koji se ukrštaju sa trasom 110kV dalekova.

Foto: RTV Biser

Bez električne energije 23.12. 2023. od 08:00 do 16:00: STR “Maja“ u Đure Đakovića 6, Hipodrom, stambeni blok u Ilije Gojkovića, crpna stanica kod hipodroma, deo oko restorana Dorat i restoran Dorat, sokak od stočne pijace prema salašu Stokić, sokak od obilaznice prema salašu Stokić, kao i deo ulice Moravska od stočne pijace do hipodroma

24.12. 2023. od 08:00 do 16:00 bez električne energije će biti: Dragovac i deo dragovačkog puta kod streljane

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Požarevac, obavljaće radove na zameni balansnih merenja u trafostanicama na teritoriji opštine Golubac  i zbog toga će

23.12.2023. od 08:00 do 15:00 povremeno će bez električne energije biti korisnici u Dvorištu, Krivači, Maleševu, Snegotinu. Žitkovici i Vojilovu.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.