Агенција за привредне регистре је последњег дана 2019. године објавила у Регистру привредних друштава обавештења код око 4.000 привредних друштава да су се стекли разлози за принудну ликвидацију. На територији Браничевског округа процес ликвидације покренут је за 10 предузећа.

APR

У обавештењу АПР-а се наводи да су се стекли разлози за принудну ликвидацију због тога што друштво није доставило надлежном регистру годишње финансијске извештаје до краја претходне пословне године (2019. године) за две узастопне пословне године које претходе години у којој се подносе финансијски извештаји (2018. и 2017. годину).
Са територије Браничевског округа ове услове за покретање ликвидације испунило је 10 предузећа. Највише предузећа која се налазе за поступак ликвидације се налази у Петровцу на Млави. У овом граду поступак ликвидације се води у 4 предузежа. У Пожаревцу ове године биће ликвидирано 3, док ће у Жабарима, Кучеву и Малом Црниће по 1 предузеће.