Zavod za javno zdravlje Požarevac uzorkovanjem vode na “Dunavcu” na “Plaži Topoljar” utvrdio je da je voda fizičko-hemijski ispravna, ali je mikrobiološki neispravna i kao takva NE PREPORUČUJE SE za kupanje i rekreaciju, dok se ne utvrdi da voda odgovara svim propisanim uslovima.

Foto: RTV Biser