Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obaveštava građane da su na nacionalnom portalu e-uprava objavlјene dve nove elektronske usluge MUP-a putem kojih građani ili pravna lica mogu da podnesu zahtev za zamenu starih, papirnih isprava o oružju, kao i  zahteve za predaju oružja u vlasništvo Republike Srbije.

Nove elektronske usluge Ministarstva unutrašnjih poslova građani mogu koristiti prijavlјivanjem na portalu e-uprava korisničkim imenom i lozinkom ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Vlasnici oružja koji poseduju papirne isprave o oružju koje spada u B ili C kategoriju putem e-uprave mogu podneti zahtev za izdavanje nove isprave o oružju.

Takođe, vlasnici oružja koji žele da iskoriste mogućnost i predaju oružje koje drže na osnovu papirne isprave putem e-portala mogu podneti zahtev za predaju oružja u vlasništvo Republike Srbije, bez naknade.

Zahtev za izdavanje novih isprava se preko portala e-uprava može podneti bez potrebne dokumentacije, koji će nadležni organ prema mestu prebivališta podnosioca zahteva u skladu sa zakonom evidentirati, a potom naknadno obavestiti podnosioce šta je od dokumentacije potrebno dostaviti radi donošenja odluke po zahtevu.

Vlasnici oružja koji su podneli zahtev za predaju oružja u vlasništvo Republike Srbije biće naknadno pozvani da oružje predaju nadležnom organu prema mestu prebivališta o čemu će im biti izdata propisana potvrda.

Podsećamo da su građani koji imaju oružje sa ispravama izdatim po osnovu starog Zakona o oružju i municiji, od stupanja na snagu novog zakona 2016. godine, koji propisuje zamenu, imali mogućnost da podnesu zahtev za izdavanje novih isprava.

Izvor: www.mup.gov.rs