Srbija je dobila zadatak da predloži i izglasa imena za nedavno otkrivenu zvezdu i njenu planetu. Imena koja su dobila najviše glasova su „Vlasina“ i „Morava“, a predložilo ih je Astronomsko društvo Novi Sad.

„Morava“ je žuta zvezda nalik Suncu, dok je njen pratilac „Vlasina“ gasovita planeta poput Jupitera, ali sa upola manjom masom.

Imenovanje egzoplanete i njene matične zvezde izvršeno je u okviru konkursa „Imenuj egzosvetove“, koji je bio sproveden tokom 2019. godine.  Na glasanju u Parizu povodom 100 godina Međunarodne astronomske unije (MAU), saopšteno je iz Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Glasanje se u Srbiji vršilo u Noći istraživača 27. septembra 2019. godine.

Ta imena inspirisana su jednim od najvećih rečnih sistema u Srbiji, Velikom Moravom, koja nastaje spajanjem Zapadne i Južne Morave, i Vlasinom, kao jednom od najvećih pritoka Južne Morave.

Vlasina celom dužinom od izvora do ušća protiče kroz Srbiju.

Mesec Titan oblikovali slični geološki procesi kao i Zemlju

Planetarni sistem „VASP-60“ otkriven je 2012. godine i nalazi se u pravcu sazvežđa Pegaz, a udaljen je 1.304 svetlosne godine od Zemlje.

Za razliku od Jupitera, „Vlasina“ se okreće oko svoje matične zvezde na oko 100 puta kraćem rastojanju.

Sonda NASA poslala nove informacije o Sunčevom vetru.

Dok Jupiteru treba skoro 12 godina da obiđe jedan krug oko Sunca, „Vlasina“ napravi krug oko „Morave“ za nešto više od četiri zemaljska dana.

Nacionalna komisija za imenovanje egzoplaneta otvorila je konkurs za imenovanje planetarnog sistema „VASP-60“ u maju 2019. godine.

Konkurs je bio otvoren za sve škole, astronomska udruženja i stručne institucije širom Srbije, koji su do 1. juna imali priliku da dostave svoje predloge za ime zvezde i planete.

Predlozi su morali biti po pravilima koje je propisala MAU. Sve pristigle predloge komisija je proverila, te su oni koji su bili u skladu sa propisanim pravilima ušli u glasanje.

 

Izvor: nationalgeographic.rs