Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da korisnici javnih sredstava treba da preduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi na vreme prešli na novi sistem elektronskih faktura.

Foto: Pixabay

Novi sistem će ubrzati procese rada i poslovanja i obezbediti veću pravnu sigurnost svim poslovnim subjektima kada je reč o dostavljanju i primanju faktura, kao i njihovo bolje čuvanje.
U skladu sa Predlogom izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju, većina korisnika javnih sredstava pripadaće kategoriji subjekata javnog sektora, i oni će od 1. maja 2022. godine imati obavezu da koriste Sistem elektronskih faktura, koji omogućava automatsko registrovanje faktura u Centralni registar faktura, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Vlade.
Naime, u skladu sa Predlogom zakona, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, od 1. maja 2022. godine, nastupa obaveza subjekta javnog sektora da prima i čuva elektronsku fakturu i da izdaje e-fakture drugom subjektu javnog sektora, kao i obaveza da elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost.
Od tog datuma će se vršiti i registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte javnog sektora, ukoliko se prethodno nije registrovao.
Ostali rokovi predviđeni Zakonom o elektronskom fakturisanju se neće menjati, što znači da obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora, u skladu sa Zakonom, nastupa od 1. jula 2022. godine.
Za pristup sistemu elektronskih faktura (demo ili produkciono okruženje) neophodno je da korisnik poseduje eID (elektronski identitet), koji može dobiti na portalu eUprave.
Ministarstvo podseća na to da su 1. septembra objavljeni delovi internog tehničkog uputstva koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u Sistemu e-faktura, i to „Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura“ i „Specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji“.
U njima su precizirani neophodni elementi da se informacioni sistemi koje upotrebljavaju korisnici javnih sredstava prilagode, odnosno povežu sa Sistemom elektronskih faktura putem programskog interfejsa aplikacije (API).
Detaljnije informacije o Sistemu elektronskih faktura, kao i o uputstvima za njegovo korišćenje mogu se naći na adresi www.efaktura.gov.rs, kao i na internet prezentaciji Ministarstva finansija.
Srbija je uspostavila Sistem za upravljanje fakturama, koji je besplatan za korišćenje i omogućava korisnicima, subjektima javnog sektora, odobravanje elektronskih faktura sa više nivoa saglasnosti.
Korisnici koji ne poseduju svoj sistem, ili deo sistema za upravljanje ulaznim fakturama, moći će da vrše prijem elektronskih faktura koristeći upravo sistem koji je uspostavila Srbija.
Korisnici koji već koriste informacione sisteme za potrebe obrade faktura imaju mogućnost da prilagode, nadograde i povežu svoje sisteme sa dostupnim servisima Sistema elektronskih faktura. Korisnici, subjekti javnog sektora, kroz navedene načine, imaju mogućnost da izaberu najefikasniji način usklađivanja svojih poslovnih procesa sa zakonskom regulativom.