Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2023. godine iznosiće 40.020 dinara, što je povećanje od 14,3% u odnosu na ovu godinu.

Foto: RTV Biser

Minimalac će od početka 2023. biti obračunavan sa 230 dinara po satu, odnosno mesečno ukupno 40.020 dinara, što je više u odnosu na postojeću minimalnu zaradu od 35.000 dinara.
Povećanje od 14,3% je, kako su istakli iz Ministarstva finanasija, najveće procentualno povećanje minimalne zarade ikada.
Država je nastavila i sa smanjenjenjem opterećenja na zarade koje je počelo 2017. godine.
Neoporezivi deo zarade od 1. januara biće uvećan sa 19.300 dinara na 21.712.
Ukupno rasterećenje zarada u poslednjih pet godina sa 64%, sa novim rasterećenjem, smanjeno je na 60%.
Takođe, od 1. januara, plate u javnom sektoru u Srbiji biće uvećane za 12,5%, a penzije za 12%. Vojna lica će imati povećanje plata od 25%.
Od 2023. godine usklađivanje penzija obračunavaće se na osnovu tri formule: po zaradama, po cenama i kombinacijom usklađivanja i po cenama i po zaradama.
To znači da ukoliko je učešće penzija u bruto domaćem proizvodu manje od 10%, penzije će se usklađivati s promenama prosečnih zarada – u procentu promene prosečnih zarada, što će se desiti ovog puta, u januaru 2023. godine.
Ukoliko je to učešće u razmaku od 10 do 10,5%, usklađivanje će biti u kombinaciji procenata zarada i inflacije, odnosno po sadašnjoj „švajcarskoj formuli“, a ukoliko bude 10,5% ili veće, onda će rast penzija pratiti samo rast inflacije.