Opština Žabari raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim  verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Žabari.

Pravo učešća na dodelu sredstava putem Javnog konkursa imaju crkve i verske zajednice koje su određene kao tradicionalne Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 36/06 ), a koje se nalaze na teritoriji opštine Žabari.

Sredstva predviđena Odlukom o budžetu opštine Žabari za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica dodeljuju se za:

-projekte izgradnje crkvenih ili verskih objekata;

-tekuće popravke i održavanje crkvenih ili verskih objekata;

-projekte obnove crkvenih ili verskih objekata.

Dodeljena sredstva se moraju realizovati najkasnije do 31.12.2020. godine.

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Žabari za 2020. godinu, na poziciji 124, Program 13–Razvoj kulture i informisanja, funkcija 840-Verske i ostale usluge zajednice u iznosu od 1.000.000 dinara.

Detaljnije o konkursu, kao i obrasce za prijavu, možete naći OVDE.

Izvor: zabari.org.rs