Општина Жабари расписала је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним  верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Жабари.

Право учешћа на доделу средстава путем Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06 ), а које се налазе на територији општине Жабари.

Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Жабари за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:

-пројекте изградње црквених или верских објеката;

-текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката;

-пројекте обнове црквених или верских објеката.

Додељена средства се морају реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Жабари за 2020. годину, на позицији 124, Програм 13–Развој културе и информисања, функција 840-Верске и остале услуге заједнице у износу од 1.000.000 динара.

Детаљније о конкурсу, као и обрасце за пријаву, можете наћи ОВДЕ.

Izvor: zabari.org.rs