Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se širom sveta 3. decembra. Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, stigmatizacijom, siromaštvom, socijalnom isključenošću i nezaposlenošću.

man using green wheelchair for walking

Foto: Unsplash

Obeležavanje Dana ima za cilj da promoviše razumevanje pitanja invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je ove godine posvećen temi „Transformativna rešenja za inkluzivni razvoj: uloga inovacija u stvaranju pristupačnijeg i pravednijeg sveta“.