Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju marine Veliko Gradište.

Foto: ekapija/Ministarstvo turizma/Tehnička specifikacija tendera/screenshot)

U tenderskoj dokumentaciji navodi se da su u Srbiji u usponu individualna plovidba vlasnika plovila (čamaca i brodova), kao i interesovanja za nautički turizam, pa je za povećanje nivoa korišćenja potencijala plovnih puteva i razvoj rekreativnog nautičkog turizma od velikog značaja postojanje savremeno uređene obalske infrastrukture, a pre svega mreže pmarina za rekreativna plovila na rekama Dunav, Sava i Tisa.

Predmet ove javne nabavke je izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će biti osnova za pripremu konkursna za izgradnju marine Veliko Gradište po modelu ključ u ruke (projektovanje i izgradnja).

Prostor predviđen za izgradnju marine nalazi se u rukavcu reke Dunav neposredno nizvodno od nizvodne pregrade na Srebrnom jezeru, u opštini Veliko Gradište, na stacionaži Dunava km 1061+800.

U postojećem stanju lokacija marine je neuređena obala.

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji posla, s obzirom na to da je u pitanju zaliv, gde su hidrodinamički uticaji Dunava znatno slabijeg intenziteta, predviđena je marina na „otvorenom“ toku, bez izgradnje objekata u funkciji lukobrana.

Planirano je proširenje kopnenog dela marine (teritorije) nasipanjem i izradom obaloutvrde, zatim izradom infrastrukture i suprastrukture na teritoriji i akvatoriji marine. Obala teritorije predviđena je da se zaštiti izradom dvostepene obaloutvrde

Pored pontona i fingera za privez plovila, predviđa se izgradnja rampe za spuštanje i izvlačenje plovila kao i postavljanje pontona sa rezervoarima za gorivo i pumpama za snabdevanje plovila gorivom.

Marina u Velikom Gradištu imaće mogućnost prihvatanja i opsluživanja plovila od najmanjih (dužine manje od 6.5 m) do plovila dužine 12.0 m, na bokovima i do 20 metara.

– Shodno tome, tehničkim rešenjem predviđeno je da marina ima mogućnost zadovoljavanja potreba kako lokalnog stanovništva, tako i ostalih korisnika iz zemlje i inostranstva. Pored plovila svrstanih u osnovne četiri kategorije, predviđeno je ukupno četiri veza za plovila većih dimenzija, a broj plovila predviđen u marini podeljen na vezove na vodi i vezove na suvom je 218 – navodi se u dokumentaciji.

Dodaje se da je potrebno predvideti i izgradnju priključka na javnu saobraćajnicu, kao i saobraćajnice i saobraćajne površine unutar kompleksa marine.

Na teritoriji marine Veliko Gradište kao obavezni sadržaji planirani su čuvarska služba, uprava marine (recepcija + uprava), sanitarni deo (toaleti + garderobe + tuševi), klub marine i servisiranje plovila.

U okviru dodatnih sadržaja predviđen je zatvoreni hangar za plovila, komercijalni sadržaji (servis i iznajmljivanje bicikala, prodaja ribolovačke opreme, prodaja nautičke opreme, banka, pošta, informativni pult turističke organizacije, prodaja suvenira….) i smeštajne jedinice za potrebe marine.

Rok za ponude je 5. avgust, a procenjena vrednost posla oko 13,3 miliona dinara.

Detaljnije OVDE.

Podsetimo, u februaru 2022. potpisan je sporazum o realizaciji prve faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu, a uz aprilu je raspisana nabavka za infrastrukturno uređenje marine (postavljanje šipova i plutajućeg objekta) vredna više od 33 miliona dinara. Taj posao dobila je firma PIM Hidroinženjering doo iz Beograda.